Featured

Son Güncel Eklenenler

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

Fıkra Fıkra; gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke […]

ciz

Temel Tiyatro Terimleri adaptasyon: 1. Yabancı dille yazılmış bir […]

ciz

Tiyatronun Yapı Unsurları Tiyatronun yapı unsurları; dramatik örgü, yer, […]

ciz

Tiyatro Tiyatro sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından […]

ciz

Sözlü Edebiyat Dönemi Sözlü ürünler yazıdan önce, insanın duygu […]

ciz

Konusu ve amacı belli olan, nerede ve ne zaman […]

ciz

Anlatma (Tahkiye Etme): Anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına […]

ciz

Romanın Yapı Unsurları a. Olay Örgüsü: Romanda olayların bir […]

ciz

Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların […]

ciz

Dinleme Türleri Dinleme; sözlü iletileri işitme, anlamlandırma ve sözlü […]

ciz

Fabl; kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, […]

ciz

Masalların ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. […]

ciz

“Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin!” Köy […]

ciz