Featured

Son Güncel Eklenenler

İlk yetkin örnekleri Eski Yunan’da görülen tiyatro, yüzyıllar içinde […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Türk edebiyatında sözlü gelenek içinde […]

ciz

Bu sanatçıyı ilk defa olarak geçen yıl bir resim […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980) 1950-1980 arasında roman türü farklı […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

Fıkra Fıkra; gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke […]

ciz

Temel Tiyatro Terimleri adaptasyon: 1. Yabancı dille yazılmış bir […]

ciz

Tiyatronun Yapı Unsurları Tiyatronun yapı unsurları; dramatik örgü, yer, […]

ciz

Tiyatro Tiyatro sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından […]

ciz

Sözlü Edebiyat Dönemi Sözlü ürünler yazıdan önce, insanın duygu […]

ciz

Konusu ve amacı belli olan, nerede ve ne zaman […]

ciz

Anlatma (Tahkiye Etme): Anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına […]

ciz

Romanın Yapı Unsurları a. Olay Örgüsü: Romanda olayların bir […]

ciz