Paragraf
Bir yazının bütünü içinde satır başlarıyla ayrılan bölümleri ve bir yardımcı düşüncenin anlatıldığı cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragrafın özellikleri
şunlardır:
1. Paragraf tek bir düşünceyi açıklamalıdır.
2. Yazıdaki düşünce birimidir.
3. Bir veya daha fazla cümleden oluşur.
4. Temel cümle ve yardımcı cümlelerden
meydana gelir.
5. Birbiriyle anlamca yakın cümlelerden oluşur.
6. Kendi içinde tamamlanmış bir
bütündür.
7. Anlam ve biçim bakımından birlik
ve bütünlük gösterir.1. Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Her paragrafta belirli bir konu ve bu konuda belirtilmek istenen temel bir düşünce
vardır. Konu yazarın üzerinde durduğu, bahsettiği kavram, varlık, olay, durum, duygu
veya düşüncedir. Paragraf yazarken konuyu sınırlamak ve paragrafın neyle ilgili olacağını
okuyucuya bildirmek için paragrafın konusu genellikle paragrafın ilk cümlesinde verilir.
Konu cümlesi paragrafın hangi konuyla ilgili olacağını ifade eder. Paragrafta konu, “Yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?” sorularının cevabıdır.
Ana düşünce, paragrafta asıl anlatılmak istenen düşüncedir. Bütün cümleler bu düşünceye bağlanır. Böylece paragrafta anlamca bir birlik ve bütünlük sağlanır. Ana düşünceyi belirten cümle paragrafın başında, ortasında ya da sonunda yer alabilir. Açıkça
belirtildiği gibi gizli de olabilir veya paragrafın tümünden çıkarılabilir. Paragrafın ana düşüncesi “Niçin Yazıldı?” sorusunun cevabıdır. Bir paragrafın ana düşüncesi o paragrafın
yazılış amacını bildirir.


“Yaşlıların sorunları geçim derdi ile bitmiyor. Yaşlı günlerinde rahat bir koltuk, sıcak
bir çorba ihtiyara yetmiyor. Onların asıl beklediği saygı, ilgi, şefkat… Yaşlılığın en büyük
trajedisi olan, yalnızlığın, artık işe yaramaz olma duygusunun, toplum dışına itilmiş unutulmuş olma tortusunun önüne nasıl geçileceği, toplum bilimcileri ve psikoloji uzmanlarını şimdilerde ilgilendirmeye başladı. Hatta yaşlılık psikolojisi bir uzmanlık dalı olma
yolunu tuttu.”
Bu paragrafta ele alınan konu, yaşlılar ve sorunlarıdır. Bu konuda verilmek istenen
ana düşünce ise şudur: “Yaşlılarla ilgili ele alınması gereken asıl sorun onların ruhsal sorunlarının çözülüp toplumdan, yaşamdan kopmalarının önlenmesidir.” Bu fikir paragrafın tümünden çıkarılmaktadır.

2. Paragrafta Yardımcı Düşünce
Paragrafta ana düşünceyi açıklamaya, geliştirmeye ve desteklemeye yardımcı olan
düşüncelerdir.Paragraftaki örnekler ve ayrıntılar birer yardımcı düşüncedir. Bu cümleler, konu ve ana fikirle tutarlı olmalıdır. Paragrafta bir ana düşünce, birden fazla yardımcı düşünce vardır. Yardımcı cümleleri yazmak için benzetme, karşılaştırma, sayısal
verilerden yararlanma, örnekleme, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme
yollarından yararlanılır.

3. Paragrafta Başlık
Başlık, paragrafta ele alınacak konuyu, düşünceyi bir, iki ya da üç kelimeyle belirten
söz ya da sözlerdir. Dolayısıyla bir paragrafın başlığının bulunabilmesi için paragrafın
iyice okunup konusunun ve ana düşüncesinin belirlenmesi gerekmektedir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Radyo tiyatrosu, televizyonun yaygınlaşmadığı dönemlerde insanlar tarafından beğeniyle dinlenen […]

ciz

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem […]

ciz

İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz

Sayfaya katkı için edebiyatdersi1@gmail.com adresine her türlü bilgi ve doküman yollayabilirsiniz.

ciz