Paragrafta Yapı
Her paragraf küçük bir yazı örneğidir. Onun da giriş, gelişme ve sonuç cümleleri
vardır.

Giriş Cümlesi
Paragrafın konusunu ya da ele alınan kişiyi, olayı, durumu açıkça ortaya koyan ilk cümle giriş cümlesidir. Paragrafta anlatılardan, olayın, düşüncenin sırasına göre en önde gelen
ve en genel düşünceyi içeren cümledir.Dil ve düşünce yönünden bağımsızdır, kendinden önceki bir cümleye bağlı değildir. Giriş cümlesinde kendinden önce herhangi bir açıklama
gerektirecek zamir, bağlaç, edat gibi kelimeler bulunmaz. Ele alınan konuyla ilgili örnek
ve ayrıntılara yer verilmez.

Gelişme Cümleleri
Giriş cümlesinden sonra gelen, ele alınan konunun çeşitli yollarla açıklandığı bölümdür. Konuyla ilgili ilgili yardımcı düşünceleri, belgeleri, örnekleri ve ayrıntıları içeren
cümle ya da cümlelerdir. Bu bölümde karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, sayısal
verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur.Sonuç Cümlesi
Paragrafın tümünden çıkarılacak kesin yargıyı belirten, giriş cümlesinde verilen düşünceyi kanıtlayan, açıkça ortaya koyan son cümledir. Dil ve düşünce yönüyle kendinden
önceki cümlelere bağlıdır. Bu yüzden sonuç cümlesinde demek ki, sonuç olarak, öyleyse,
özetle, bundan dolayı, bu yüzden, çünkü gibi bağlayıcı kelimelerle başlayabilir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Mübalağa (Abartma): Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir […]

ciz

Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya […]

ciz

Karagöz: Deriden yapılmış kahramanların renkli figürlerinin, ardından aydınlatılmış bir […]

ciz

Günlük Türünün Özellikleri Kişisel hayatı konu alan bilgilendirici metinlerden […]

ciz