Radyo tiyatrosu, televizyonun yaygınlaşmadığı dönemlerde insanlar tarafından beğeniyle dinlenen bir radyo programıdır. Edebiyat ve tiyatro sanatından beslenen radyo
tiyatrosu, radyonun olanakları ve sınırları içerisinde, radyonun malzemeleri kullanılarak
yazılan ve kendine özgü sanatsal bir anlatı formu olan dramatik eserlerdir.
Konu bakımından bir sınır olmayan radyo oyunlarının en önemli özelliği sese dayalı,
dramatik sanat eserleri olmalarıdır. Ses, radyo oyununun tek anlatım aracıdır ve dinleyicisinin sadece kulağına hitap eder. Sesin tek anlatım aracı oluşu, radyo oyunlarının dinlenmek için yazılmış olmasını gerektirir. Bu yüzden de kendine özgü bir tekniği vardır.Radyo oyunu, yalnızca kulağa hitap ettiği için bütünüyle dinleyicisinin düş gücüne seslenir.
Radyo tiyatroları, diyaloglar şeklinde yazılır. Konuşmaya dayalı bu oyunda olaylar
karşıtlık ve çatışmalarla gelişir. Oyunun şahıs kadrosu dinleyicilerin oyunu takip edebilmesi için az kişiden oluşur. Ancak olayların geçtiği zaman ve mekân açısından tiyatrodaki
gibi sınırlama yoktur. Oyundaki zaman ve mekân geçişleri; müzik, efekt ya da bir diyalogla saniyeler içinde başka bir zaman ve mekânda devam edebilir. Radyo tiyatrolarında
cümleler kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
Efekt ve müzik radyo tiyatrosunun ana unsurlarındandır.
Oyundaki sesleri yansıtma, mekânı ve zamanı belirleme, gerilim yaratma, sahneler arası geçiş müzik ve efektler ile sağlanır.


Radyo tiyatrosu; oyun yazarı, yönetmen dramaturg,
oyuncular ve efekt uzmanı (efektör) gibi kişilerden oluşan
bir ekibin çalışması sonucunda sahnelenebilir. Oyunun sahnelenmesinde öncelikle tiyatroda olduğu gibi bir yönetmene
ihtiyaç vardır. Dramaturg; yönetmene oyun seçmek, oyunları
irdelemek, oyuncu seçmede, malzemelerin hazırlanmasında
danışmanlık yapar. Oyuncu radyo oyununu seslendiren kişidir.


Kimi oyunlarda oyuncuların dışında bir de anlatıcı bulunur. Anlatıcı, oyunların başlangıcında olayın geçtiği çevreyi, konuyu anlatmak ve oyunu
özetlemek için devreye girer. Efekt uzmanı dekoru, kostümü, ışığı elindeki tek kaynak
olan sesle sağlayan kişidir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


HİSARCILAR (1950-1980) Çınaraltı dergisinde yazdıklarıyla Garip akımına karşı tepkilerini […]

ciz

İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz

Fıkra Fıkra; gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke […]

ciz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf […]

ciz