“Simyacı” romandaki olaylar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır. Başlangıcı ve sonu
arasında girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.Avrupa’da romanın ortaya çıkmasına sözlü edebiyat ürünleri kaynaklık etmiştir. Değişen tarihî ve toplumsal koşullara bağlı olarak roman türü bugüne kadar önemli değişim
ve gelişim gösterir. Geleneksel roman, gerçekçi roman, modernist roman, yeni roman ve
postmodern roman gibi isimlerle belli başlı beş dönemlere ayrılabilir.


Cervantes’in 17. yüzyıl başında yazdığı Don Kişot roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir. Daniel Defoe’nun (Danyel Döfo) “Robenson Cruze (Robinson Kruzo)”-
su, Jonathan Swift (Canıtın Svift) “Guliver’in Gezileri” yine bu türün ilk örneklerindendir. Klasisizmin etkili olduğu bu dönemde roman çok gelişmemiştir.
Roman bir tür olarak karakteristik özelliklerini 19. yy.da kazanır. Klasisizme tepki olarak doğan, duygu ve sezgiye dayalı romantizm akımı, roman türünün gelişiminde önemli
bir aşamadır. 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın birinci yarısında etkili olan bu akım;


Goethe (Göte), Madame de Stael (Madam dö stel), Lamartine (Lamortin), Alexandre Dumas (Aleksandır Düma), Victor Hugo (Viktor Hügo) gibi yazarların eserlerinde varlık
gösterir. Bu romantik dönem romanı genellikle geleneksel roman olarak adlandırılır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Telmih (Hatırlatma): Hemen herkesçe bilinen bir olaya veya kişiye […]

ciz

Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya […]

ciz

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2018-2019 EĞİTİM VE […]

ciz

İkinci Yeni Şiir Akımının Genel Özellikleri Aklın mantıksal işleyişine […]

ciz