Söylev Çeşitleri
Söylevler, cephede askerlerin moralini yükseltmek için yapılan konuşmalardan milletvekili, kulüp, dernek seçimlerine, insanların ortak duygularını harekete geçirmeye kadar ulusal ve toplumsal hemen her konuda düzenlenebilir. Söylevlerin konusu genellikle
millî ve toplumsal konulardır. Söylevler, konusuna göre hukuki, siyasi, törensel, askerî,
dinî ve akademik olmak üzere çeşitlere ayrılır. Bunlardan en yaygınları siyasi, askerî ve
dinî söylevlerdir.Politikacıların ulusal mecliste, kapalı mekânlarda ya da açık alanlarda yaptıkları konuşmalar siyasi söylevdir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Hamdullah Suphi
Tanrıöver ve Halide Edip Adıvar gibi isimler bu türde olgun örnekler vermişlerdir.

Komutanların askere cesaret ve moral vermek için yaptıkları konuşmalara askerî söylev denir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden önce yaptığı söylev bu türün
en iyi örneklerindendir.

Din adamlarının bireysel ve toplumsal sorunları dinî açıdan yorumladıkları konuşmalara ise dinî söylev adı verilir. Türk İslam toplumunda bu tür söylevlere hutbe de denir. Hz. Muhammed’in “Veda Hutbesi” bu türün en iyi örneğidir.Bilim insanlarının bilimsel toplantılarda yaptıkları konuşmalara ise akademik söylev adı verilir.

Mahkemelerde hak hukuk konusunda yapılan konuşmalara hukuki söylev denir. Gerek savcıların iddianameleri, gerekse avukatların savunmaları hukuki söylevin en yaygın
örnekleridir.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz

Tevriye: Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok […]

ciz

İsim Tamlamaları En az iki tane ismin oluşturduğu tamlamalardır. […]

ciz

Mülakat hazırlarken aşağıdaki aşamalar göz önünde bulundurulur: • Görüşme […]

ciz