Söylev; seslenilen kitleye bir düşünceyi aşılamak, onları bir amaç doğrultusunda yönlendirmek ve coşturmak gibi amaçlarla hazırlanır. Söylev
hazırlarken aşağıda belirtilen esaslara dikkat ediniz.

— Söylevin konusunu, temasını, ana düşüncesini, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz.

— Söylev konusu hakkında önceden araştırma yapınız. Tek yönlü bir görüşe dayanmamak için konuyu bütün yönleriyle inceleyiniz. Bu aşamada konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan okumalar yapınız, gözlem yapınız, kendi kendinize açıklayıcı sorular sorunuz. Yaptığınız araştırma sırasında notlar alarak elde ettiğiniz bilgileri sınıflandırınız.— Konuyla ilgili bütün bilgi ve belgeleri topladıktan sonra konuşmanın planını hazırlayınız. Düşüncelerinizi önem sırasına göre sıralayınız. Konuşmanızın başında söylevin
konusunu belirtiniz; istatiksel bilgileri, tarihçeleri, belgeler ise gelişme bölümünde veriniz. Planlı bir söylev, dinleyici üzerinde önce merak sonra da sırasıyla inanç ve hayranlık uyandıracağını unutmayınız.

— Yazacağınız metin, söylev türünün yapı ve üslup özelliklerine uygun olmalıdır. Söylevlerde genellikle söyleşmeye bağlı anlatım türü kullanılır. Ancak söylevin konusuna
bağlı olarak emredici anlatım, coşku ve heyecana bağlı anlatım ve destansı anlatım türlerinden de yararlanabilirsiniz. Hedef kitlesini etkileyebilmek için dili alıcıyı harekete geçirme işlevi ve heyecana bağlı işlevinde kullanınız. Kısa cümleler tercih ediniz, farklı cümle yapıları ve türleri kullanınız ve basmakalıp ifadelerden kaçınınız.Söylev metninizi etkili ve vurgulu bir cümle ile bitiriniz. Anlatımınızın açık, akıcı, duru ve yalın olmasına dikkat ediniz. Anlatımınıza zenginlik kazandırmak için söylevin konusuna göre resim, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları vb. unsurlar kullanabilirsiniz.

• Söylev vermeden önce hazırlık ve prova yapılmalıdır.
• Söylevin planı yapılmalıdır.
• Vurgu ve tonlamaları yerli yerinde olmalıdır.
• Açık, sade, yalın ve duru bir dil kullanılmalıdır.
• Konuşma gereksiz ayrıntılarla uzatılmamalı, anlatımın akışı kesilmemelidir.• Topluluğa hitap ederken jest ve mimikler konunun özelliğine göre kullanılmalıdır.
• Konuşurken metne sık sık göz atılmamalı, dinleyicilerle göz teması kurulmalıdır.
• Dinleyicilerin psikolojik durumu göz önüne alınmalıdır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Gazete, dergi, Genel Ağ, radyo ve televizyon haberciliği birbirinden […]

ciz

10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları […]

ciz

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı seçmeli Diksiyon ve Hitabet dersi yıllık […]

ciz

Sıfatlar (Ön Adlar) “Bu kitap, destanlardan günümüze ulaşmış, özgün […]

ciz