Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Nazım Birimi nedir? Şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine […]

ciz

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri Bir dilin bütün […]

ciz

Tezat (Karşıtlık): Birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumları […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan […]

ciz