İlk resmi gazete: Takvim-i Vakâyi

İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis

İlk özel gazete: Tercümân-ı Ahvâl

İlk mizahi gazete: Diyojenİlk resimli dergi: Mir’at

İlk Türkçe dergi: Mecmua-i Fünûn

İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

İlk tarihi roman: Cezmi – Namık Kemal

İlk edebi roman: İntibah – Namık Kemal

İlk realist roman: Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

İlk köy romanı: Karabibik – Nabizade Nazım

İlk polisiye roman: Esrâr-ı Cinayet – Ahmet Mithat Efendi

İlk roman çevirisi: Telemak – Yusuf Kamil Paşa (Fransız yazar Fenelon’dan çevirilmiştir)

İlk realist özellikler taşıyan roman: Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai

İlk tezli bir görüşü savunan roman denemesi: Zehra – Nabizade Nazım

İlk psikolojik roman denemesi: Zehra – Nabizade Nazım

İlk pastoral şiir: Sahra – Abdülhak Hamit Tarhan

İlk köy şiiri: Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naciİlk uyaksız şiir: Validem – Abdülhak Hamit Tarhan

İlk şiir çevirisi: Tercüme-i Manzume – Şinasi

İlk hikaye denemesi: Müsameretnâme – Emin Nihat

İlk Batılı anlamda hikaye: Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai

İlk yerli hikaye: Letâif-i Rivâyât – Ahmet Mithat Efendi

İlk yerli tiyatro eseri: Şair Evlenmesi – Şinasi

Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal

Aruzla yazılan ilk tiyatro: Eşber – Abdülhak Hamit Tarhan

Heceyle yazılan ilk tiyatro: Nesteren – Abdülhak Hamit Tarhan

İlk eleştiri kitabı: Tahrib-i Harabat – Namık Kemal

İlk mülakat: Rüya – Ziya Paşa

İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi – Şinasi

İlk antoloji: Harabat – Ziya Paşa

İlk mizahi sözlük: Lehçetü’l-Hakayık – Direktör Ali Bey

İlk batılı anlamda günlük: Seyahat Jurnali – Direktör Ali Bey

İlk noktalama işaretlerini kullanan sanatçı: Şinasi

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Tanzimatla birlikte Türk edebiyatında olaya bağlı edebi metinlere şunlar […]

ciz

Dünya Edebiyatındaki Doğal Destanlar Yunan Edebiyatı: İlyada ve Odysseia, […]

ciz

Kaşgarlı Mahmut, geniş bir araştırma sonucunda meydana getirdiği eserine […]

ciz

Türk Edebiyatı dersi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık Planları 9.SINIF […]

ciz