Telmih (Hatırlatma): Hemen herkesçe bilinen bir olaya veya kişiye gönderme yaparak o olayı veya kişiyi hatırlatma sanatıdır.

O gece o müthiş deniz durgundu,
Ömründe susmayan rüzgâr yorgundu,
En kara gönüller aya vurgundu
Leylâ’yı içinde bulan er gibi.

Dizelerinde hemen herkesçe bilinen Leyla ile Mecnun aşkına gönderme yapılarak bu tarihî kişilikler hatırlatılmıştır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Konusu ve amacı belli olan, nerede ve ne zaman […]

ciz

İstiare (Eğretileme): Benzetmenin asıl unsurları olan benzeyen ya da […]

ciz

Fabl; kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, […]

ciz

Küçürek (Minimal) Hikâye Resim, sinema gibi sanat dallarında ortaya […]

ciz