Temel Tiyatro Terimleri
adaptasyon: 1. Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlama. 2. Bir romanı ya da
öyküyü sahne için yeniden düzenleme, uyarlama.
aksesuar: Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları.
dekor: Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya
gibi araçların tümü.diyalog: Oyundaki iki ya da daha çok kişinin konuşması.
figüran: Genellikle tiyatro ve sinemada, konuşması olmayan veya
konuşması çok az olan rollere çıkan kimse.
jest: Rol gereği yapılan el, kol ve beden hareketleri.
kostüm: Oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.
kulis: Sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye
çıkış sırasını bekledikleri yer.


makyaj: Oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü
boyama işlemi.
mimik: Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi.
monolog: Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses.
pandomim: Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun.
perde: 1. Bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her biri. 2. Sahneyi seyirciye açan ve kapatan kumaş parçası.
piyes: Oyun.
replik: 1. Oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz. 2. Oyunda karşıdakinin sözüne verilen karşılık, karşılama
sözü.
rol: Canlandırılan kişiliği ortaya çıkaran söz ve davranışlar.
sahne: 1. Bir tiyatro metninde baş oyun kişisinin ya da önemli kişilerin yönelişlerini başlatıp bitiren kesim. 2. Bir tiyatro yapısında
oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış ve genellikle
yükseltilmiş oylum ya da alan.


suflör: Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan
sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan görevli.
tirat: Oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözler.
tuluat: Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme,
doğaçlama.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 9. sınıf Türk Dili […]

ciz

Romanda Anlatıcı ve Bakış Açıları Romancı dilin bütün imkânlarından […]

ciz

Üzerinde söz söyleyebileceğiniz, fikir üretebileceğiniz bir konu seçiniz. Çünkü […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz