Tenasüp (Uygunluk): Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır.

Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir,
Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil.
Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,

“Yemek, içmek, sofra” kelimeleri anlamca birbiriyle ilgilidir.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Sohbet Sohbet (söyleşi); çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel […]

ciz

Atilla İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı derginin adı olan “Mavi”nin […]

ciz

ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI Gereksiz Kelime Kullanılması Aynı kavramı […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok öznel […]

ciz