Türk Destanlarının Özellikleri
• Çin, İran, Arap, Bizans ve Batı kaynaklarından derlenmiştir.
• Baksı, ozan, yırçı, şair adı verilen kişiler tarafından saz eşliğinde söylenir.
• Alp, bilge, kadın ve alp-eren tipleri görülür.
• Türk destanlarında “gök börü (bozkurt), ağaç, ışık, at, düş, kırklar, mağara ve pir”
motifleri kullanılır.İslamiyet Öncesi Türk Destanları
1. Altay-Yakut Türkleri: Yaratılış Destanı
2. Saka Türkleri
• Alp Er Tunga Destanı • Şu Destanı
3. Hun-Oğuz Türkleri
• Oğuz Kağan Destanı • Attilâ Destanı
4. Göktürk Destanları
• Bozkurt Destanı • Ergenekon Destanı
5. Siyenpi Destanı
6. Uygur Destanları
• Türeyiş Destanı • Göç Destanı


İslamiyet Sonrası Türk Destanları
1. Kırgız-Kazak: Manas Destanı
2. Türk-Moğol: Cengiz Han Destanı
3. Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları
4. Karahanlı Dönemi: Saltuk Buğra Han Destanı
5. Selçuklu-Beylikler-Osmanlı Dönemi
• Seyyit Battal Gazi Destanı
• Danişment Gazi Destanı
• Köroğlu Destanı

Dede Korkut Destanı ve Manas Destanı geçiş dönemine ait olduğundan bu destanlarda İslamiyet öncesi ve İslami unsurlar iç içedir.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İndirmek […]

ciz

12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018-2019 eğitim-öğretim […]

ciz

Sitemiz yeniden yayına başlamıştır. En güncel dosyalarla, ders videolarıyla […]

ciz

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması Fiil çekimlerinde bir zaman ekinin […]

ciz