Türki-i Basit
• Türkibasit (Basit Türkçe) adı verilen bu akımın ilk örnekleri 16. yüzyıl ozanlarından Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ile Edirneli Nazmi tarafından verilmiştir.
• Divan şiirinde görülen bu akım dilde Türkçe kelimeler kullanmayı biçim ve özde yenileşmeyi amaçlamıştır.
• Atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına önem verilmiştir.
• Halk tabirleri ve mahallî söyleyişler şiire girmiştir.Mahallileşme
• Biçimde yerlilik, dilde, söyleyişte yabancı kelimelerden kaçınmak, Türkçeye yönelmek bu akımın ana ilkeleridir.
• Halk edebiyatındaki âşık tarzı söyleyişle divan tarzı söyleyişin birleşmesiyle oluşan bir akımdır.
• Atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir.
• Necati, Nedim, Enderunlu Vasıf önemli temsilcileridir.

Sebk-i Hindi
• Şiirde anlamı derinleştirmiş ve kapalı hâle getirmişler; açık söyleyişi terk etmişlerdir.
• Hiç bilinmeyen mazmunlar kullanarak geniş bir hayal gücüyle eserlerini vermişlerdir.
• Fazla sözden kaçınmışlar, özlü bir anlatım kullanmışlardır.
• Tabiat ve sosyal hayattan çok tasavvufa yer vermişlerdir.
• Şeyh Galip, Neşati, Naili önemli temsilcileridir.Garip Akımı
• Şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmışlar, kuralsızlığı kural edinmişlerdir.
• Halk deyişlerinden yararlanmışlar, halkın dilini kullanmışlardır.
• Yapmacıksız bir söyleyişle günlük yaşamın içinden, halktan insanları anlatmışlar.
• Ölçüyü, uyağı ve dörtlüğü önemsemeden serbestçe şiirler yazmışlar.
• Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu önemli temsilcileridir.

2.Yeni
• İmge ve söz sanatlarına önem verilmiş; anlatımda kapalılık tercih edilmiştir.
• Eşya ve insanı aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.
• Dadaizm, sürrealizm ve varoluşçuluk akımlarından etkilenmişlerdir.• Şiirde ahengi; ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmışlardır.
• Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar önemli temsilcileridir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Paragraf Bir yazının bütünü içinde satır başlarıyla ayrılan bölümleri […]

ciz

Polisiye roman, dünya edebiyatında 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya […]

ciz

Özne: Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da […]

ciz

Kinaye (Değinmece): Gerçek anlamı da düşünülebilecek bir sözü gerçek […]

ciz