İsimlerin Yapıları Bakımından Sınıflandırılması
1. Basit isimler: Kök durumunda olan ve herhangi bir yapım eki almamış isimlerdir:
kapı, el, elma, ana, çay, bahçe, buz, dağ, deniz…

2. Türemiş isimler: İsim kök ve gövdelerine yapım ekleri getirilerek kurulan ve yeni
bir kavrama karşılık olan isimlerdir. Türemiş isimler ya isim ya da fiil kök veya gövdelerinden türerler: bahçe-lik, buz-suz; sev-inç, bul-uş…3. Birleşik isimler: Birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde kullanılır.Türkçede birleşik isimler üç yolla yapılır:
a. Anlam kayması yoluyla: Anlam kayması yoluyla yapılan birleşik isimlerde ismi oluşturan kelimelerin tamamı anlam kaybına uğrayabileceği gibi (suçiçeği, denizaltı, hanımeli, kadınbudu …) kelimelerden sadece birincisi (karabiber, sivrisinek, adamotu …) ya da ikincisi (karatavuk, yerelması, karafatma…) anlam kaybına uğrar.

b. Ses düşmesi yoluyla: pazar ertesic. Tür kayması yoluyla: çekyat, cankurtaran, çöpçatan külbastı, mirasyedi, papazkaçtı, uyurgezer…

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


İmge Bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha […]

ciz

Sitemiz yeniden yayına başlamıştır. En güncel dosyalarla, ders videolarıyla […]

ciz

Tecahüliarif (Bilmezden Gelme): Bildiği bir şeyi bilmez görünme, bilmezlikten […]

ciz

Sıfatlar (Ön Adlar) “Bu kitap, destanlardan günümüze ulaşmış, özgün […]

ciz