İsimlerin Yapıları Bakımından Sınıflandırılması
1. Basit isimler: Kök durumunda olan ve herhangi bir yapım eki almamış isimlerdir:
kapı, el, elma, ana, çay, bahçe, buz, dağ, deniz…

2. Türemiş isimler: İsim kök ve gövdelerine yapım ekleri getirilerek kurulan ve yeni
bir kavrama karşılık olan isimlerdir. Türemiş isimler ya isim ya da fiil kök veya gövdelerinden türerler: bahçe-lik, buz-suz; sev-inç, bul-uş…3. Birleşik isimler: Birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde kullanılır.Türkçede birleşik isimler üç yolla yapılır:
a. Anlam kayması yoluyla: Anlam kayması yoluyla yapılan birleşik isimlerde ismi oluşturan kelimelerin tamamı anlam kaybına uğrayabileceği gibi (suçiçeği, denizaltı, hanımeli, kadınbudu …) kelimelerden sadece birincisi (karabiber, sivrisinek, adamotu …) ya da ikincisi (karatavuk, yerelması, karafatma…) anlam kaybına uğrar.

b. Ses düşmesi yoluyla: pazar ertesic. Tür kayması yoluyla: çekyat, cankurtaran, çöpçatan külbastı, mirasyedi, papazkaçtı, uyurgezer…

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Orta oyunu, çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, […]

ciz

Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların […]

ciz

Özne: Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da […]

ciz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başı […]

ciz