Yedi Meşalecilerin Özellikleri
1. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir.

2. Şiire canlılık, yenilik ve içten bir anlatım getirmeye çalışmışlardır.


3. Memleket edebiyatın dışına çıkarak şiirin konusunu zenginleştirmişlerdir.

4. Şiirde hece ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.

5. Kendi dönemlerindeki şiir anlayışına göre şiirlerine gerçeği yansıtmaya çalışmışlardır.

6. Kısa süreli de olsa edebiyat dünyasında bir heyecan yarattılar.

7. Biçim olarak şiirde herhangi bir yenilik gerçekleştirememişlerdir.

8.Cumhuriyet edebiyatındaki ilk edebi topluluktur.

9. Beş hececilerin şiir anlayışına karşı çıkmışlardır.

10. Ahmet Haşim ile birlikte Saf (Öz) şiir anlayışı içerisinde yer alırlar.

edi Meşalecilerin temsilcileri
Ziya Osman Saba
Muammer Lütfi
Sabri Esat Siyavuşgil
Yaşar Nabi Nayır
Vasfi Mahir Kocatürk
Cevdet Kudret Solok
Kenan Hulusi Koray ( Aralarındaki tek yazar)(Yedi Meşaleci şaiirlerin kodlamasını şu şekilde yapabiliriz: CeViZ SaYMaK) Dikkat edilirse büyük yazılan her harf bir şairin isminin baş harfi olduğu görülür.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t […]

ciz

Türki-i Basit • Türkibasit (Basit Türkçe) adı verilen bu […]

ciz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı A) Sözlü Dönem B) Yazılı […]

ciz

Biyografi (Yaşam öyküsü) Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda […]

ciz